Trading Jam Session

Wszystkie opinie, analizy, informacje czy strategie inwestycyjne przedstawione w ramach Trading Jam Room lub w ramach imprez towarzyszących są jedynie prywatnymi poglądami osób je prezentujących i nie stanowią ani porady inwestycyjnej, ani "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

NAJNOWSZE ODCINKI